Aktualności - Sejmik

 • Przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski

  Sejmik Mazowsza rozdysponował 188 mln zł

  Pieniądze trafią dla gmin, miast, powiatów i dzielnic m.st. Warszawy oraz na realizację 12 programów wsparcia. Radni zdecydowali też o uruchomieniu 10 linii autobusowych oraz o przyznaniu dotacji dla Ciechanowa.
 • Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej, pod kierownictwem Krzysztofa Strzałkowskiego, omówiła 26 dodatkowych zadań inwestycyjnych w podmiotach leczniczych w 2024 roku

  Dodatkowe inwestycje w ochronie zdrowia

  Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej, pod przewodnictwem Krzysztofa Strzałkowskiego, omówiła 26 dodatkowych zadań inwestycyjnych w podmiotach leczniczych w 2024 roku.
 • Leszek Przybytniak

  Pozytywna ocena działań MODR-u

  Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich, pod kierownictwem Leszka Przybytniaka, omówiła działalność Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie.
 • przewodniczący komisji Bartosz Wiśniakowski

  Ubóstwo energetyczne na Mazowszu

  Sejmikowa Komisja Polityki Społecznej i Prorodzinnej, pod kierownictwem Bartosza Wiśniakowskiego, omówiła ważny społecznie problem ubóstwa energetycznego mieszkańców województwa mazowieckiego.
 • Inwestycje drogowe w powiecie legionowskim

  Inwestycje drogowe w powiecie legionowskim

  W Nieporęcie obradowała Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu.
 • Obradom przewodniczy Wiesława Krawczyk

  Komisja promocji podsumowała rok

  Komisja Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej przyjęła sprawozdanie z działalności w 2023 r.
 • przewodniczący komisji Mirosław Augustyniak podczas obrad

  Obradowała Komisja Ochrony Środowiska

  Komisja Ochrony Środowiska przyjęła sprawozdanie z działalności w 2023 r. oraz rozpoczęła dyskusję nad planem pracy na 2024 r.
 • Od lewej: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Konrad Wojnarowski

  Powołany na wiceministra

  Konrad Wojnarowski – wiceprzewodniczący sejmiku został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
Powrót na początek strony