Aktualności - Sejmik

 • konferencja prasowa w sprawie blokowania przez ministerstwo zdrowia inwestycji w szpitalu bródnowskim

  Co dalej z inwestycjami w szpitalu bródnowskim?

  Zaplanowana przez samorząd Mazowsza kompleksowa inwestycja modernizacyjna w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim stoi pod znakiem zapytania. Zdaniem radnych, minister zdrowia wstrzymuje przebudowę placówki. Stracą mieszkańcy Warszawy oraz powiatów podwarszawskich.
 • Ludwik Rakowski

  Wrześniowa sesja sejmiku Mazowsza

  Sejmik przyjął dwa stanowiska w sprawach ważnych dla zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego i zapewnienia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańców Mazowsza.
 • Przedstawiciele komisji kultury: Mazowsza i Obwodu Lwowskiego

  Kultura łączy narody

  Członkowie sejmikowej komisji kultury spotkali się z bliźniaczą komisją Rady Obwodu Lwowskiego.
 • Augustyniak Mirosław Jan prowadzi obrady

  Skutki przekroczenia norm hałasu na S8

  Konieczne wyznaczenie obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi ekspresowej w rejonie ulic Klaudyny i Gwiaździstej w Warszawie.
 • Obrady sejmikowej komisji infrastruktury z udziałem radnych województwa i przedstawicieli powiatu otwockiego

  Modernizacja dróg w powiecie otwockim

  Inwestycje i remonty drogowe w powiecie otwockim omawiała w Karczewie Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu.
 • Komisja strategii

  Radni o Planie zrównoważonej mobilności miejskiej

  Komisja Strategii, Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego omówiła stan realizacji planu dla Warszawy, 69 gmin, 36 miast i 9 powiatów metropolii warszawskiej.
 • obrady Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinne pod przewodnictwem radnego województwa, przewodniczącego komisji Piotra Kandyby

  Rada Seniorów w nowej odsłonie

  Komisja Polityki Społecznej i Prorodzinnej jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmiku o utworzeniu nowej Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego.
 • Sejmikowa Komisja Zdrowia obradowała w Urzędzie Miasta w Legionowie

  Sejmikowa komisja zdrowia w Legionowie

  Podczas wyjazdowego posiedzenia Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej zajęła się m.in. działalnością filii Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie.
Powrót na początek strony