Aktualności - sejmik

Dodatkowe inwestycje w ochronie zdrowia

Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej, pod kierownictwem Krzysztofa Strzałkowskiego, omówiła 26 dodatkowych zadań inwestycyjnych w podmiotach leczniczych w 2024 roku Autor: arch. UMWM

Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej, pod przewodnictwem Krzysztofa Strzałkowskiego, omówiła 26 dodatkowych zadań inwestycyjnych w podmiotach leczniczych w 2024 roku.

26 nowych inwestycji zdrowotnych

W odpowiedzi na zgłoszone wnioski mazowieckich podmiotów leczniczych, przygotowany został nowy trzyletni pakiet inwestycyjny. Obejmie on realizację 25 zadań finansowanych z budżetu województwa i jednego zadania współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O ich wprowadzeniu do budżetu Mazowsza i WPF zdecydują radni na najbliższym posiedzeniu sejmiku. Łączna kwota środków budżetowych przeznaczonych na ten cel przekroczy 125 mln zł (w 2024 r. będzie to 67,8 mln zł).

Do najważniejszych nowych zadań należą:

 • przebudowa budynku dla potrzeb zakładu rehabilitacji w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim;
 • inwestycja termomodernizacyjna w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie;
 • wymiana systemu zasilania i modernizacja Oddziału Laryngologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach;
 • modernizacja centralnej sterylizatorni i cztery zadania zakupowe w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu;
 • przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji w spółce szpitalnej STOCER;
 • zakup sprzętu do rehabilitacji, diagnostyki laboratoryjnej i RTG w szpitalu dziecięcym na Niekłańskiej;
 • przebudowa Oddziału Kardiologicznego w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie;
 • zakup urządzeń do centralnej sterylizatorni w szpitalu w Dziekanowie Leśnym;
 • trzy zadania inwestycyjne zakupowe w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym;
 • wprowadzenie systemu e-faktur w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie;
 • zakup aparatury medycznej w Mazowieckim Szpitalu Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy.

Działalność komisji

Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej jednomyślnie przyjęła sprawozdanie z działalności w 2023 r. oraz plan pracy do końca obecnej kadencji sejmiku.

Podczas 11 posiedzeń w roku 2023 komisja zajmowała się m.in.:

 • funkcjonowaniem Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz Oddziałów Internistycznych w podmiotach leczniczych województwa mazowieckiego;
 • stanowiskiem w sprawie sytuacji w ratownictwie medycznym;
 • problemem funkcjonowania szpitali psychiatrycznych na Mazowszu;
 • sytuacją covidową w szpitalach na Mazowszu;
 • stanowiskiem w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie w Instytut Chorób Zakaźnych – Państwowy Instytut Badawczy;
 • działalnością filii Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie w kontekście Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w Warszawie;
 • sytuacją w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym;
 • współpracą Samorządu Województwa Mazowieckiego z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w ramach rozpoczęcia studiów medycznych;
 • stanowiskami w sprawie celowości rozbudowy szpitali: Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w Warszawie i Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego SPZOZ w Warszawie;
 • wyborem przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego;
 • zaopiniowaniem sprawozdania z wykonania budżetu województwa mazowieckiego za 2022 rok w zakresie działania komisji oraz uchwały budżetowej województwa mazowieckiego na 2024 rok w obszarze działania komisji.

 

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony