Aktualności - sejmik

Kultura łączy narody

Przedstawiciele komisji kultury: Mazowsza i Obwodu Lwowskiego Autor: Fot. arch. UMWM

Członkowie sejmikowej komisji kultury spotkali się z bliźniaczą komisją Rady Obwodu Lwowskiego.

Z inicjatywy przewodniczącego Komisji ds. Kultury, Polityki Informacyjnej i Promocji Rady Obwodu Lwowskiego Svyatoslava Sheremeta odbyło się spotkanie z sejmikową Komisją Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Strony rozmawiały o wzajemnej współpracy, dotyczącej realizacji projektów kulturalnych oraz artystycznych pomiędzy instytucjami kultury obwodu lwowskiego i województwa mazowieckiego, w ramach programu Interreg Next Polska–Ukraina 2021–2027.

Region partnerski samorządu Mazowsza

Obwód Lwowski jest regionem partnerskim województwa mazowieckiego od 2004 r. To największy ośrodek oświaty, nauki i kultury w Zachodniej Ukrainie. Zlokalizowane są w nim liczne zabytki. Region posiada 23 samorządowe instytucje kultury, w tym: teatry, muzea, zespoły artystyczne czy szkoły kształcące w tym kierunku.

Wyznaczenie kierunków współpracy

Przewodnicząca sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jadwiga Zakrzewska, otwierając spotkanie, wyraziła nadzieję na wymianę informacji o kierunkach wspólnego działania.

Jednym z nich jest Program Interreg Next Polska – Ukraina 20212027, skierowany do polskich i ukraińskich obszarów przygranicznych. Wśród nich znajdują się mazowieckie podregiony ostrołęcki i siedlecki. Budżet programu wynosi 214,38 mln euro ze środków unijnych. Jednym z jego celów szczegółowych jest wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

– Jestem przekonany, że dzisiaj uda nam się wypracować nowe kierunki współpracy między instytucjami kultury obwodu lwowskiego i województwa mazowieckiego. Ważne jest to, że kultura łączy narody i  ludzi – powiedział przewodniczący komisji Svyatoslav Sheremeta.

 

Jak podkreślił wicemarszałek Wiesław Raboszuk, pole do współpracy jest ogromne. – Nie będziemy się ograniczać tylko do programu Interreg. Chcemy współpracować bezpośrednio. Nasze instytucje samorządowe i państwowe mogą na pewno współpracować z ukraińskimi, a tym samym z obwodu lwowskiego. Jako samorząd województwa jesteśmy gotowi i chcemy do tego dążyć – dodał wicemarszałek.

Propozycje współpracy

– Wierzę głęboko, że wojna jak najszybciej się skończy i że znowu będę mogła być uczestnikiem wydarzeń kulturalnych, wielkich kolejnych festiwali filmowych czy teatralnych, że na tej niwie będziemy mogli się spotykać. Macie Państwo nasze serca i starania – podkreśliła radna Dorota Stalińska. Zaproponowała również, aby w ramach przyszłej współpracy zaprosić na Mazowsze ukraińskich aktorów, którzy graliby przedstawienia dla Ukraińców, a tym samym podtrzymywali ich kontakt z ojczystą kulturą.

O konieczności promocji ukraińskiej kultury mówiła doradczyni lwowskiej komisji Nataliya Kotovych.

– To jest ważne, żeby zastąpić kulturę rosyjską – kulturę zabójców – która była wcześniej powszechnie obecna, ukraińskim tańcem, śpiewem, żeby tożsamość ukraińską poznali Europejczycy – apelowała Nataliya Kotovych.

Z propozycją stworzenia instrumentu wsparcia dla mazowieckich gmin i powiatów, które wspólnie z partnerami samorządowymi obwodu lwowskiego realizowałyby projekty kulturowe, zbliżające ludzi mówił radny Krzysztof Piotr Skolimowski. – Przez kulturę lepiej się poznajemy, bardziej się rozumiemy – zauważył radny.

Trudne doświadczenia wojny

Zastępca przewodniczącego Komisji ds. Kultury, Polityki Informacyjnej i Promocji Rady Obwodu Lwowskiego Petro Tsegolko mówił o zniszczeniach wojennych i kradzieży eksponatów muzealnych, jakie dotknęły ukraińskie instytucje kultury.

Rozmawiano także o pomocy humanitarnej, jaką Mazowsze przekazało partnerom regionalnym na Ukrainie, wsparciu instytucji kultury i środowiska artystycznego.

– W imieniu deputowanych Lwowskiej Rady Obwodowej, a także mieszkańców obwodu lwowskiego mam wielką przyjemność podziękować Polsce i Polakom za wsparcie, jakie Polacy dają Ukrainie w trudnych czasach wojny. Czujemy to wsparcie i zdajemy sobie sprawę, że mamy wspaniałego sąsiada i przyjaciela – zaznaczył przewodniczący Svyatoslav Sheremeta.

W spotkaniu, które odbyło się w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, uczestniczyli również: I sekretarz Ambasady Ukrainy w RP Tamila Shutak, III sekretarz Ambasady Ukrainy w RP Vasyl Melnychuk, dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki Sławomir Majcher oraz dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  Magdalena Biernacka, Aleksandra Hanzel i Marcin Wajda.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony