Aktualności

Audyt krajobrazowy i sytuacja uchodźców

Od lewej: Adam Struzik, Jan Przewoźny, Artur Standowicz. Autor: Fot. Tomasz Targoński

Audyt krajobrazowy oraz sytuacja uchodźców z Ukrainy przebywających na Mazowszu były głównymi tematami ostatniego w tym roku posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim (WRDS).

Nowi członkowie rady

Z rąk Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego akty powołania do składu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim odebrali Zofia Czyż i Robert Baraniak – wiceprzewodniczący zarządu wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa mazowieckiego, a także Tomasz Szypuła prezes Ptak Warsaw Expo, reprezentujący Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Obrady na prośbę przewodniczącego rady poprowadził jej wiceprzewodniczącyJan Przywoźny, wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych.

Audyt krajobrazowy

Dr Elżbieta Kozubek, dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie (MBPR) przedstawiła informacje na temat projektu audytu krajobrazowego województwa mazowieckiego.

Audyt krajobrazowy obejmuje cały obszar województwa. Jego ideą jest identyfikacja krajobrazów występujących w regionie i wskazanie krajobrazów priorytetowych, określenie cech charakterystycznych oraz ocena ich wartości, a także sformułowanie rekomendacji i wniosków służących ich ochronie. W audycie krajobrazowym wskazane są także granice parków kulturowych, narodowych, krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu, obiektów znajdujących się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO lub obszarów i obiektów proponowanych do umieszczenia na tych listach. W obrębie krajobrazów priorytetowych wskazane są także lokalne formy architektoniczne zabudowy.

Dyrektor Elżbieta Kozubek podkreśliła, że w dyskusji o krajobrazie nie chodzi tylko o retorykę, lecz o uświadomienie wartości związanych z danym krajobrazem i podjęcie decyzji o jego kształcie.

– Przestrzeń, krajobraz jest naszym lustrem. Jeżeli np. w społeczeństwie panuje chaos, niska kultura i bieda, wszystko to widać w przestrzeni. Wkładając rzetelną pracę w poprawienie wyglądu przestrzeni, poprawiamy „jakość” nas samych. Dlatego warto, aby jak najwięcej ludzi było o takich pracach informowanych, rozumiało je i brało w nich udział – uważa dyrektor MBPR.

Sytuacja uchodźców z Ukrainy

Katarzyna Harmata, dyrektor Wydziału Transportu i Rozwoju Regionalnego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, na wniosek strony pracodawców, przedstawiła informacje na temat sytuacji uchodźców wojennych z Ukrainy oraz podejmowanych działań wspierających ich asymilację i usamodzielnienie się. Chodzi o osoby przebywające w miejscach zbiorowego zakwaterowania na terenie województwa mazowieckiego. Podała, że (zgodnie z danymi z końca listopada br.) w 100 funkcjonujących na Mazowszu miejscach zbiorowego zakwaterowania przebywa 4 tys. uchodźców. Głównie są to kobiety z dziećmi. Przypomniała, że od marca br. obywatele Ukrainy przebywający w tych placówkach powyżej 120 dni mają obowiązek partycypacji w kosztach utrzymania na poziomie 50%. Po upływie 180 dni pobytu – od momentu przekroczenia granicy – wartość wzrasta do 75%. Dyrektor Katarzyna Harmata poinformowała też, że obecnie 9% spośród osób przebywających w ośrodkach partycypuje w kosztach utrzymania. Pozostali nie podlegają takiemu obowiązkowi z uwagi na zbyt krótki pobyt lub zwolnienie z tego obowiązku ze względów humanitarnych. Członkowie WRDS dyskutowali na temat konieczności kontynuowania działań związanych z aktywizacją zawodową uchodźców, nauką języka polskiego oraz włączania ich w rynek pracy.

Zmiany w składzie zespołów roboczych

WRDS przyjęła uchwały w sprawie zmian w składach osobowych trzech zespołów roboczych: ds. oświaty i ds. rozwoju dialogu oraz doraźnego zespołu roboczego ds. monitorowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego.

WRDS w roku 2024

Zgodnie z zapisami ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego przewodniczącym WRDS jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników, pracodawców, wskazany przez daną stronę i będący członkiem WRDS oraz marszałek województwa i wojewoda. W roku 2024 przewodnictwo w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim obejmie Dariusz Paczuski – Przewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony