Aktualności

O dualnym kształceniu zawodowym

Uczeń w warsztacie stolarskim Autor: Kelvin Murray/GettyImages

Stanowisko w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmian prawnych poprawiających funkcjonowanie dualnego kształcenia zawodowego procedował podczas marcowego posiedzenia Zespół roboczy ds. oświaty WRDS.

Zespół, działający w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) obradował pod przewodnictwem wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszuli Woźniak.

Znaczenie szkolnictwa branżowego dla rozwoju gospodarczego regionu oraz rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów dualnego systemu kształcenia zawodowego to główne przesłanki, które zainspirowały WRDS do zajęcia się tematem.

Strony: pracodawców, pracowników oraz samorządowa zespołu, przyjęły po dyskusji wspólne stanowisko. Zaapelowały w nim między innymi o zmianę przepisów, dotyczących warunków otrzymania oraz ustalania wysokości dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Kolejny postulat wyeliminowanie rażących dysproporcji dotyczących zbyt niskich wag w zakresie subwencji dla uczniów branżowych szkół I stopnia, którzy są jednocześnie młodocianymi pracownikami, realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy. Strony dialogu zaproponowały ponadto wprowadzenie przepisów, umożliwiających realizację turnusów dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników. Turnusy mogłyby się odbywać również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  W stanowisku zaproponowano także przywrócenie powiatowym radom rynku pracy prawa do wyrażania opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Strony: pracodawców, pracowników oraz samorządowa Zespołu roboczego ds. oświaty oceniły, że zawarte w stanowisku propozycje rozwiązań pozwolą na efektywne odbudowanie kształcenia branżowego na poziomie branżowych szkół I stopnia, wzmocnią współpracę pracodawców i ich organizacji ze stroną oświatową, a tym samym wpłyną na rozwój społeczno-gospodarczy zarówno Mazowsza, jak i całego kraju.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony