Aktualności

O planach na 2024 rok

Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski odbiera z rąk marszałka Adama Struzika akt powołania do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim Autor: fot. Michał Słaby

Podczas pierwszego posiedzenia prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim (WRDS) podsumowano miniony rok, omówiono plany na nadchodzące miesiące oraz przyjęto nowych członków rady.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim rozpoczęła swoją działalność w nowym roku pod przewodnictwem strony pracowników. Posiedzeniu prezydium WRDS przewodniczył Dariusz Paczuski – przewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Po raz pierwszy w obradach uczestniczył Mariusz Frankowski – Wojewoda Mazowiecki oraz Dariusz Brzezicki – przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Mazowieckiego. Nowi członkowie rady odebrali akty powołania do WRDS, które wręczył im Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Podsumowanie działalności WRDS za rok 2023 oraz plan pracy na rok 2024

Członkowie prezydium przygotowali sprawozdanie z działalności rady za rok ubiegły, podsumowując jej prace oraz ustalili, jakimi zagadnieniami w roku 2024 powinna zająć się WRDS.

Zdecydowano, że poza bieżącymi sprawami, WRDS podejmie m.in. dyskusję na temat nielegalnych wysypisk odpadów, bezpieczeństwa energetycznego oraz ubóstwa energetycznego, transportu zeroemisyjnego, rozwoju infrastruktury kolejowej i drogowej w kontekście Centralnego Portu Komunikacyjnego, a także rozwoju mazowieckich portów lotniczych. Członkowie WRDS zajmą się też tematem realizacji Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 oraz programów wsparcia realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z decyzją prezydium, funkcjonujący w ramach WRDS Zespół roboczy ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego pochyli się nad zagadnieniami związanymi z rynkiem pracy, w szczególności aktywizacją osób długotrwale bezrobotnych, biernych zawodowo oraz osób z niepełnosprawnościami, a także podejmie temat związany z włączeniem uchodźców wojennych z Ukrainy w mazowiecki rynek pracy.

Zespół roboczy ds. oświaty omówi zagadnienia dotyczące kształcenia zawodowego w tym dualnego kształcenia zawodowego w rzemiośle, doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na Mazowszu w świetle podwyższania minimalnego wynagrodzenia, warunków pracy nauczycieli, w tym sytuacji materialnej i zdrowotnej oraz prognozowanej sytuacji oświatowej w świetle niżu demograficznego.

Podsumowanie skutków pandemii SARS-CoV-2 na Mazowszu

Robert Zieliński – przewodniczący doraźnego Zespołu roboczego ds. monitorowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego podsumował prace swojego zespołu, rekomendując przyjęcie przez WRDS stanowiska w sprawie zapewnienia finansowania zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w obszarze rozliczeń i kontroli wsparcia udzielonego przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej oraz związanych z nim postępowań windykacyjnych. Prezydium zdecydowało o procedowaniu przedłożonego projektu stanowiska podczas najbliższego posiedzenia plenarnego.

Ustalenie agendy posiedzenia plenarnego WRDS

Podczas lutowego posiedzenia plenarnego rada wysłucha informacji o programach wsparcia realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz o przyznanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 wsparciu zakupu średnich i ciężkich samochodów dla jednostek OSP, a także podejmie dyskusję na temat nielegalnych wysypisk odpadów. Będzie też procedowała stanowisko w sprawie zapewnienia finansowania zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w zakresie rozliczeń i kontroli wsparcia udzielonego przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony