Aktualności

Wynagrodzenia pracowników medycznych

Elżbieta Lanc Autor: Fot. arch. UMWM

3 kwietnia br. zespół roboczy ds. ochrony zdrowia, działający w ramach WRDS zajął się projektem nowelizacji ustawy dotyczącej wynagrodzenia osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Inicjatorzy nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych zapoznali członków zespołu ze szczegółami opracowanego projektu. Przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej oraz środowiska pielęgniarskiego argumentowali, że obowiązujące regulacje spowodowały pogłębiające się dysproporcje w wynagrodzeniach poszczególnych pracowników służby zdrowia prowadzące do frustracji oraz braku motywacji do podejmowania i wykonywania zawodu.

Uczestnicząca w spotkaniu Elżbieta Lanc – członkini zarządu podkreśliła konieczność wspierania przedsięwzięć prowadzących do wypracowania korzystnych rozwiązań dla pracowników placówek leczniczych. Zauważyła, że w działaniach zmierzających do zmian prawnych, istotne jest budowanie wszelkich płaszczyzn porozumienia pomiędzy podmiotami systemu ochrony zdrowia. Kluczowa w tym procesie będzie rola ustawodawcy.

Obywatelski projekt ustawy

Krystyna Ptok – przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP) oraz Grzegorz Wróbel – radca prawny Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych wskazali, że zasadniczym celem proponowanych zmian jest wzmocnienie zawodów medycznych. Proponowane modyfikacje to m.in. zniwelowanie drastycznych różnic w wynagrodzeniach zasadniczych w obrębie danej grupy zawodowej oraz zapewnienie pracodawcom pełnego finansowania wzrostów wynagrodzeń. Postulowane przez OZZPiP zmiany stwarzają realną szansę na zachęcenie absolwentów kierunków medycznych do pracy (zgodnie z profilem kształcenia) oraz powstrzymanie personelu pielęgniarskiego – który czuje się pokrzywdzony i dyskryminowany przez obowiązujące przepisy – przed odchodzeniem z zawodu.

Luka pokoleniowa wśród pielęgniarek i położnych

Małgorzata Sokulska – przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu uważa, że podjęcie działań jest niezbędne ze względu na pogłębiający się deficyt pielęgniarek i położnych. Brak zachęt i motywacji do wykonywania tego wymagającego zajęcia, utrwaliły sytuację, w której corocznie więcej pielęgniarek nabywa uprawnienia emerytalne, niż podejmuje pracę w zawodzie. Zauważyła, że narastająca luka pokoleniowa w perspektywie czasu może rodzić poważne zagrożenie dla funkcjonowania ochrony zdrowia.

Zespół roboczy ds. ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zdecydował o kontynuowaniu tematu poprzez procedowanie na kolejnym posiedzeniu stanowiska dotyczącego omawianych zagadnień.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony