Aktualności

WRDS podsumowała pracę zespołów roboczych

Adam Struzik i Mariusz Frankowski Autor: fot. Michał Słaby

Podczas posiedzenia członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego m.in. pogratulowali marszałkowi Adamowi Struzikowi rekordowego wyniku w wyborach i ustalili agendę na kolejne miesiące.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się 10 kwietnia więc już po ogłoszeniu wyników wyborów samorządowych. Członkowie prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim (WRDS) skorzystali z okazji i pogratulowali Adamowi Struzikowi – Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, a zarazem wiceprzewodniczącemu WRDS, ogromnego poparcia jakim obdarzyli go po raz kolejny mieszkańcy Mazowsza, którzy oddali na niego rekordową liczbę głosów (dokładnie 74 814) w wyborach do sejmiku województwa. Następnie uczestnicy spotkania przeszli do podsumowywania posiedzeń zespołów roboczych.

O dualnym kształceniu zawodowym

Urszula Woźniak, przewodnicząca zespołu roboczego ds. oświaty podsumowała marcowe posiedzenie zespołu informując o przyjętym – przez strony pracodawców, pracowników oraz samorządową – stanowisku w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmian prawnych poprawiających funkcjonowanie dualnego kształcenia zawodowego, zawierającym postulaty zidentyfikowane i zgłaszane przez środowisko rzemieślnicze. Prezydium zdecydowało o procedowaniu stanowiska podczas najbliższego posiedzenia plenarnego WRDS.

O wynagrodzeniu w podmiotach leczniczych

Wiceprzewodniczący zespołu roboczego ds. ochrony zdrowia Wiesław Kołodziejski podsumował XVII posiedzenie zespołu poświęcone obywatelskiemu projektowi ustawy o zmianie ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Przedstawił argumenty przedstawicieli inicjatywy ustawodawczej wskazujące, że obowiązujące regulacje spowodowały pogłębiające się dysproporcje w wynagrodzeniach poszczególnych pracowników ochrony zdrowia prowadzące do frustracji oraz braku motywacji do podejmowania i wykonywania zawodu. Poinformował, że po przeprowadzonej dyskusji z udziałem ekspertów, zespół rozpoczął prace nad przygotowaniem stanowiska w tym zakresie. Mają być one kontynuowane na kolejnym posiedzeniu, zaplanowanym na 8 maja.

Stanowisko w sprawie magazynowania odpadów

Prezydium podsumowało dotychczasowe prace nad projektem stanowiska w sprawie problemów i barier związanych z nielegalnym bądź pozornie legalnym magazynowaniem odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Rada uznała, że zagadnienie jest bardzo istotne, zarówno dla województwa mazowieckiego, jak i całego kraju. Konieczne jest jak najpilniejsze wypracowanie dokumentu z udziałem ekspertów przez zespół roboczy działający w ramach WRDS, a następnie procedowanie stanowiska podczas plenarnego posiedzenia rady.

Agenda najbliższych posiedzeń

Prezydium zdecydowało o organizacji w maju posiedzenia plenarnego WRDS. Ma ono być poświęcone między innymi:

  • procedowaniu wypracowanych przez zespoły robocze stanowisk,
  • informacji z posiedzenia zespołu roboczego ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego poświęconego dyskusji na temat CPK oraz lotnisk na Mazowszu,
  • zaopiniowaniu na wniosek dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2023 dla województwa mazowieckiego.

Natomiast podczas czerwcowego posiedzenia rady ma się odbyć dyskusja na temat ustawy o ekonomii społecznej, ubóstwie energetycznym oraz strefach ekonomicznych.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony