Aktualności

Bilans wsparcia w ramach walki z pandemią

Robert Zieliński Autor: Fot. Biuro Prasowe UMWM

Doraźny zespół roboczy działający w ramach WRDS podsumował pomoc udzieloną jednostkom i przedsiębiorcom z Mazowsza.

Podczas sierpniowego posiedzenia doraźnego zespołu roboczego ds. monitorowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego prowadzący obrady Robert Zieliński, reprezentujący Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, przypomniał najważniejsze zagadnienia poruszane podczas posiedzeń. Dotyczyły one m.in. wpływu pandemii na mazowiecki rynek pracy w tym sytuacji cudzoziemców, placówki ochrony zdrowia, mazowiecki sektor lotniczy. Związane były z problemami wynikającymi z rozliczania wsparcia udzielanego w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, przygotowaniem podmiotów leczniczych, szkół i przedszkoli do wzrostów zachorowań. Obejmowały także organizację odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania na Mazowszu zakaźnych odpadów medycznych.

Projekty w ramach przeciwdziałania COVID-19

Wsparcie udzielone w ramach walki z pandemią COVID-19 podsumowali przedstawiciele samorządu województwa: Marcin Wajda – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM, Agnieszka Gonczaryk – dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM oraz Monika Sokulska – dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji UMWM. Przypomniano m.in. projekty: „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”, „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, „Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa”, „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, „Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-CoV-2”.

Tarcza antykryzysowa

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie (WUP) Tomasz Sieradz opowiedział o procesie rozliczania wsparcia wypłacanego przedsiębiorcom w ramach ustawy COVID-19. Ustawa nałożyła na publiczne służby zatrudnienia obowiązek realizacji nowych zadań związanych z przyznawaniem i rozliczaniem świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników.

Dyrektor Tomasz Sieradz zwrócił uwagę na szereg problemów związanych z rozliczaniem wsparcia udzielonego przedsiębiorcom. Przypomniał, że wyniosło ono na Mazowszu ponad 3,6 mld zł. – Wsparcie udzielane przez WUP było systematycznie wydłużane, a ostatnie formy pomocy były udzielane do 31 sierpnia 2021 r. Natomiast określone pierwotnie limity finansowe na obsługę przez WUP tego zadania okazały się niewystarczające, podobnie jak ramy czasowe rozliczeń – wyjaśnił.

Uczestnicy spotkania ocenili, że skutki społeczno-gospodarcze pandemii będą długotrwałe, dlatego wskazane są dalsze prace zespołu związane z monitorowaniem tej sytuacji.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony