Aktualności

WRDS o szkolnictwie zawodowym

Zdjęcie przedstawia członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim oraz gości podczas obrad Autor: fot. arch. UMWM

Na XXXVII posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim (WRDS) dyskutowano o konieczności dostosowania szkolnictwa zawodowego do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Strona społeczna i samorządowa zwróciły uwagę m.in. na potrzebę stworzenia całorocznej kampanii informacyjnej zachęcającej młodzież do świadomego wyboru szkół branżowych. Niezbędne jest też zwiększenie nakładów na szkolnictwo branżowe oraz wsparcie organizacyjne, prawne i finansowe pracodawców przyjmujących uczniów na praktyczną naukę zawodu.

Konieczne są poza tym zmiany niektórych regulacji prawnych w obszarze kształcenia branżowego. Strona rządowa i samorządowa poparły wysiłki zmierzające do wzmocnienia szkolnictwa branżowego: instytucjonalnego, kadrowego, finansowego oraz inwestycyjnego. Bliska współpraca przedsiębiorców i nauczycieli powinna dotyczyć zarówno zakresu i przedmiotu kształcenia, jak i praktyk w zakładach pracy.

Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki o szkolnictwie zawodowym

W spotkaniu uczestniczyła zastępca dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marianna Brzozowska-Skwarek, która omówiła kierunki polityki oświatowej, a także plany i strategię resortu w tym obszarze. Omówiła zmiany, jakie zostały wprowadzone po nowelizacji ustawy Prawo oświatowe przyjętej 22 listopada 2018 r. Zaprezentowała także prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Prognoza ta powinna być początkiem stworzenia oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Opowiedziała również o inicjatywie dotyczącej utworzenia i wsparcia funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, których rolą jest ściślejsze związanie rynku pracy z kształceniem zawodowym.

Projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2023 dla województwa mazowieckiego z pozytywną opinią WRDS

Kierownik Zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie Jolanta Janowska-Kolibabska przedstawiła projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2023 dla województwa mazowieckiego (RPDZ 2023). Wyjaśniła, że RPDZ 2023 jest dokumentem informacyjnym, obejmującym zadania wykonywane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Jolanta Janowska-Kolibabska opowiedziała o szczegółowych celach RPDZ 2023, wśród których znajduje się m.in. lepsze dopasowanie umiejętności kadr do wymogów rynku pracy, wspieranie aktywności zawodowej osób oddalonych od rynku pracy. Omówiła również kluczowe zadania zaplanowane do realizacji w 2023 r. w ramach poszczególnych celów. Wskazała priorytetowe grupy osób wymagających wsparcia na Mazowszu, do których należą długotrwale bezrobotni, bezrobotni zamieszkali na terenach wiejskich oraz o niskich kwalifikacjach.

Strona pracowników oraz strona pracodawców Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt RDPZ 2023.

Nowi członkowie WRDS

Powołania odebrali nowi członkowie rady: Małgorzata Małkowska – zastępca przewodniczącego Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, Dariusz Paczuski – przewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” oraz Damian Krysztofik – członek Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony