Aktualności

Skutki społeczno-gospodarcze pandemii

wrds Autor: fot. arch. UMWM

7 września podczas obrad prezydium WRDS dyskutowano m.in. o planach doraźnego zespołu roboczego ds. COVID-19.

Podczas hybrydowego posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dyskutowano m.in. na temat zasadności dalszego funkcjonowania doraźnego zespołu roboczego do spraw monitorowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego. Powodem jest odwołanie z dniem 1 lipca stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wiceprzewodniczący zespołu i prowadzący spotkanie, Robert Zieliński podsumował dotychczasowe prace oraz poinformował o nadal trwających skutkach społeczno-gospodarczych pandemii na terenie województwa, a także problemach, z którymi mierzy się Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w związku z rozliczaniem wsparcia udzielanego przedsiębiorcom w czasie trwania pandemii.
Prezydium zarekomendowało, by doraźny zespół roboczy do spraw monitorowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego nadal prowadził prace. 

Dyskusja o szkolnictwie

Prezydium oceniło także, że konieczna jest kontynuacja dyskusji na temat szkolnictwa zawodowego, dlatego też m.in. temu zagadnieniu zostanie poświęcone październikowe posiedzenie rady. Ponadto WRDS zapozna się z projektem Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2023 dla województwa mazowieckiego oraz zaopiniuje dokument.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony