Aktualności - Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

 • Nowa organizacja pracodawców chce poszerzyć skład WRDS

  Majowe posiedzenie prezydium WRDS poświęcone było głównie sprawom organizacyjnym. Dyskutowano między innymi o poszerzeniu składu Rady o przedstawicieli Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – organizacji, która w ubiegłym roku, zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie stała się reprezentatywną organizacją pracodawców.
 • Mazowsze w programie Polska Wschodnia 2021–2027

  O tym, jak Mazowsze skorzysta na przyłączeniu do programu Polska Wschodnia rozmawiano podczas kolejnego posiedzenie prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
 • WRDS w walce z pandemią

  XII Posiedzenie Zespołu roboczego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach WRDS odbyło się 18 marca 2021 r. Rozmawiano o sytuacji pandemicznej w regionie.
 • Mazowieckie spółki w czasie pandemii

  Głównym tematem XIII posiedzenia Zespołu roboczego ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego, był wpływ pandemii na problemy i kondycję finansową spółek, w których Samorząd Województwa Mazowieckiego posiada udziały. Członkowie zespołu podjęli dyskusję w zakresie bieżącego funkcjonowania spółek, ich kondycji finansowej i niezbędnej pomocy.
 • Flaga UE

  Styczniowe Posiedzenie Prezydium WRDS

  Na pierwszym w tym roku posiedzeniu podsumowano działalność WRDS w roku 2020, omówiono sprawy związane z funduszami unijnymi dla Mazowsza w nowej perspektywie finansowej, zapoznano się projektem Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021, a także przedstawiono plan pracy WRDS na rok 2021.
 • Widok na główną stronę prezentacji

  WRDS podsumowuje 2020r. i planuje kolejne działania

  Zespoły robocze podsumowały dotychczasowe działania. Sprawą bieżąca stała się Umowa Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021—2027 w Polsce.
 • Kadr z monitora. Na głównym polu widać uczestniczącego w spotkaniu marszałka Adama Struzika

  WRDS przyjęła stanowsko w sprawie projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021–2027

  W stanowisku zwrócono uwagę na brak wskazania algorytmu podziału środków UE na programy regionalne dla poszczególnych województw oraz brak dyskusji nad projektem umowy z zarządami poszczególnych województw oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi.
 • W posiedzeniu wzięli udział członkowie zespołu oraz zaproszeni goście

  O obcokrajowcach na polskim rynku pracy

  To już kolejne, VI posiedzenie Zespołu roboczego ds. monitorowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego.
Powrót na początek strony