Aktualności - Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

 • Robert Zieliński

  Bilans wsparcia w ramach walki z pandemią

  Doraźny zespół roboczy działający w ramach WRDS podsumował pomoc udzieloną jednostkom i przedsiębiorcom z Mazowsza.
 • Jan Przywoźny – wiceprzewodniczący WRDS oraz wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych

  Szkolnictwo branżowe na Mazowszu

  Czerwcowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w województwie mazowieckim poświęcono mazowieckiemu rynkowi pracy oraz szkolnictwu zawodowemu.
 • Nowy przewodniczący WRDS

  Wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński z rąk marszałka Adama Struzika odebrał powołanie do składu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim.
 • Cieśla szlifujący drewno

  O szkolnictwie zawodowym

  Podczas posiedzenia Zespołu roboczego ds. oświaty omawiano sposoby zaradzenia problemom, z którymi boryka się szkolnictwo zawodowe.
 • Przewodnicząca Zespołu roboczego ds. oświaty Urszula Woźniak

  O szkolnictwie zawodowym na Mazowszu

  Zagadnienie to omawiano na XIX posiedzeniu Zespołu roboczego ds. oświaty, działającego w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
 • Dyrektor Marcin Wajda siedzi obok wojewody mazowieckiego. Obaj przeglądają dokumenty.

  XXXV posiedzenie plenarne WRDS

  Omawiano rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) w województwie mazowieckim oraz możliwości pozyskiwania funduszy na realizację inwestycji związanych z rozwojem OZE.
 • posiedzenie rady, głos zabiera wojewoda

  Prezydium WRDS o planach na 2023 r.

  Odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim.
 • Tomasz Sieradz Dyrektor WUP w Warszawie oraz Waldemar Dubiński Przewodniczący Zespołu

  O rozwoju OZE na Mazowszu

  Podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) dyskutowano o możliwościach wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na Mazowszu.
Powrót na początek strony